I. Renginys

Kovo 21 – balandžio 10 dienomis Vilniuje vyks Respublikinis ir Tarptautinis akordeonistų konkursas VILNIUS 2021. Renginys bus vykdomas keliais etapais nuotoliniu būdu.

  II. Tikslas

Puoselėti ir ugdyti vaikų ir jaunimo akademinio muzikavimo akordeonu tradicijas ugdant jų poreikį kultūriniam bendravimui. Suteikti galimybę jauniesiems muzikams atskleisti savo gabumus, pasisemti tarptautinių konkursų patirties. Išskirti gabiausius atlikėjus ir paskatinti juos koncertinei veiklai. Skatinti akordeono pedagogų bendradarbiavimą šalyje bei už jos ribų, skleisti jų dalykinę bei pedagoginę patirtį.

  III. Konkurso vykdymo forma

Konkursas vyks nuotoliniu būdu, peržiūrint dalyvių vaizdo įrašus padarytus šiam konkursui. Rezultatai bus skelbiami konkurso internetinėje svetainėje. Tarptautinio konkurso rezultatų paskelbimo ceremoniją numatoma transliuoti tiesiogiai.

  IV. Dalyvavimo sąlygos

Respublikiniame konkurse gali dalyvauti Lietuvos akordeonistai.

Tarptautiniame konkurse – Lietuvos ir užsienio šalių akordeonistai. Respublikinio konkurso laureatams ir diplomantams suteikiama teisė dalyvauti Tarptautiniame konkurse. Užsienio piliečiai tarptautiniame konkurse dalyvauja be atrankinio turo.

Konkurso dalyviai skirstomi į kategorijas:

“A” kategorija

Amžius: iki 10 metų (gimę 2011-04-01 ir vėliau).

Programa: trys skirtingo charakterio pjesės.

Trukmė: iki 8 min.

“B” kategorija

Amžius: iki 13 metų (gimę 2008-04-01 ir vėliau).

Programa: trys skirtingo charakterio kūriniai.

Trukmė: iki 12 min.

“C” kategorija

Amžius: iki 16 metų (gimę 2005-04-01 ir vėliau).

Programa: trys (ar daugiau) skirtingo charakterio kūriniai.

Trukmė: iki 20 min.

“D” kategorija

Amžius: iki 19 metų (gimę 2002-04-01 ir vėliau).

Programa: polifoninis 3 (ar daugiau) balsų kūrinys, stambus originalus kūrinys, laisvai pasirinkti skirtingo charakterio kūriniai.

Trukmė: iki 30 min.

“E” kategorija – Koncertuojantys atlikėjai (amžius neribojamas)

Programa:

1) atrankiniame ture – privalomas kūrinys, polifoninis 3 (ar daugiau) balsų kūrinys ir laisvai pasirinkti skirtingo charakterio kūriniai. Trukmė: iki 25 min.

2) finaliniame ture – stambus originalus kūrinys (pageidautina ciklinis), iki 1800 m. parašytas kūrinys ir laisvai pasirinkti skirtingo charakterio kūriniai. Trukmė: iki 30 min.

“F1” kategorija

Akordeonų ir įvairių sudėčių ansambliai, kuriuose yra bent vienas akordeonas.

Amžius: iki 11 metų (gimę 2010-04-01 ir vėliau, pagal visų ansamblio dalyvių amžiaus vidurkį).

Programa: laisvai pasirinkti skirtingo charakterio kūriniai.

Trukmė: iki 10 min.

“F2” kategorija

Akordeonų ir įvairių sudėčių ansambliai, kuriuose yra bent vienas akordeonas.

Amžius: iki 15 metų (gimę 2006-04-01 ir vėliau, pagal visų ansamblio dalyvių amžiaus vidurkį).

Programa: laisvai pasirinkti skirtingo charakterio kūriniai.

Trukmė: iki 15 min.

“G” kategorija

Akordeonų ir įvairių sudėčių ansambliai, kuriuose yra bent vienas akordeonas.

Amžius: iki 19 metų (gimę 2002-04-01 ir vėliau, pagal visų ansamblio dalyvių amžiaus vidurkį).

Programa: laisvai pasirinkti skirtingo charakterio kūriniai.

Trukmė: iki 20 min.

“H” kategorija

Akordeonų ir įvairių sudėčių ansambliai, kuriuose yra bent vienas akordeonas.

Amžius: neribojamas.

Programa: laisvai pasirinkti skirtingo charakterio kūriniai.

Trukmė: iki 25 min.

“I” kategorija

Akordeonų orkestrai.

Programa: laisvai pasirinkti skirtingo charakterio kūriniai.

Trukmė: iki 25 min.

“J” kategorija

Amžius: iki 17 metų (gimę 2004-04-01 ir vėliau).

Programa: laisvai pasirinkti pramoginiai (lengvojo žanro) kūriniai.

Trukmė: iki 15 min.

“K” kategorija – Koncertuojantys atlikėjai

Amžius: neribojamas.

Programa: laisvai pasirinkti pramoginiai (lengvojo žanro) kūriniai.

Trukmė: iki 20 min.

Dalyviai gali varžytis aukštesnėje amžiaus grupėje, jeigu jų kvalifikacija atitinka šį lygį. Konkurso organizatoriai gali paprašyti dalyvio amžių liudijančio dokumento.

  V. Konkurso eiga

Konkursas vyks kovo 21 – balandžio 10 dienomis keliais etapais:

Respublikinio konkurso įrašai atsiunčiami iki kovo 21 d. 12:00 val.

Respublikinio konkurso dalyvių vertinimas kovo 24-26 d.d.

Respublikinio konkurso kategorijų rezultatai skelbiami kovo 30 d.

Registracija į Tarptautinį konkursą vyks iki balandžio 1 d. 12:00 val.

Tarptautinio konkurso įrašai atsiunčiami iki balandžio 1 d. 12:00 val.

Tarptautinio konkurso dalyvių vertinimas balandžio 5-7 d.d.

Kategorijos E dalyvių įrašų transliacijas bus galima stebėti internetu www.konkursas.laas.lt Tikslus laikas bus paskelbtas vėliau.

Tarptautinio konkurso kategorijų rezultatų paskelbimo ceremonija vyks balandžio 10 d.

Tikslus laikas bus paskelbtas vėliau.

  VI. Dalyvio mokestis ir registracija*

1. Visų kategorijų solistams – 15 € Respublikinio konkurso mokestis.

25 € Tarptautinio konkurso mokestis*

2. Visų ansamblių dalyviams – 10 € Respublikinio konkurso mokestis.

15 € Tarptautinio konkurso mokestis*;

3. Orkestrams – 50 € Tarptautinio konkurso mokestis. Respublikinis orkestrų turas nevykdomas.

*Užsienio šalių dalyviai iš karto sumoka bendrą sumą (visų kategorijų solistai – 40 €; visų ansamblių dalyviai – 25 €; orkestrai – 50 €)

Mokėjimas – bankiniu pavedimu. Mokestis yra negrąžinamas

Dalyvio mokestį pervesti:

Lietuvos akordeonistų asociacija,

Vilniaus g. 39, LT-01119, Vilnius.

Įmonės kodas 191972351,

Luminor Bankas, banko kodas 40100,

ats. sąsk. LT26 4010 0495 0096 6196

Mokėjimo paskirtyje nurodyti:

“Vardas Pavardė, Konkurso dalyvio mokestis, kategorija….”

Respublikinė dalyvių elektroninė paraiška pildoma (prisegant mokėjimą patvirtinantį dokumentą bei amžių įrodančią tapatybės dokumento kopiją) konkurso internetinėje svetainėje www.konkursas.laas.lt iki 2021 m. kovo 21 d. 12 val.

Tarptautinė dalyvių elektroninė paraiška pildoma (prisegant mokėjimą patvirtinantį dokumentą) iki 2021 m. balandžio 1 d. 12 val.

  VII. Organizatoriai

Konkursą organizuoja Lietuvos akordeonistų asociacija. www.laas.lt

Lietuvos muzikos ir teatro akademija www.lmta.lt

Informacija teikiama:

mob. tel. 8 615 31296, 8 621 34537, 8 685 37056
Registracijos klausimais kreiptis el.paštu: dalyviai@laas.lt

Kitais klausimais el.paštu: konkursas@laas.lt ; info@laas.lt

  VIII. Nuotolinės perklausos

Konkursas vyksta nuotoliniu būdu, pateikiant vaizdo įrašą įkeltą į Youtube platformą. Konkursinės programos pateikiamos kaip vientisas pasirodymas. Leidžiama įrašyti programą po vieną kūrinį atskirai, tačiau į Youtube platformą būtina įkelti vientisu failu, suteikiant jam vieną nuorodą. Youtube platformoje prie įrašo turėtų būti pateikta išsami programa.

Išsamesnė nuorodos pateikimo instrukcija bus paskelbta konkurso svetainėje www.konkursas.laas.lt

E kategorijos I ir II turo vaizdo įrašai turi būti skirtingose Youtube nuorodose. Programos įrašytos kaip vientisi pasirodymai (pateikti po vieną kūrinį atskirai neleidžiama). Vaizdo įrašas turi būti įrašytas specialiai konkursui „Vilnius 2021“ .

Prieš kiekvieno turo įrašą dalyvis turi pranešti:
„Įrašas – akordeonistų konkursui VILNIUS 2021“

  IX. Vertinimas

Dalyvius vertina Jury sudaryta iš kompetentingų užsienio ir šalies pedagogų. Vertinimo komisiją sudaro ne mažiau kaip šeši nariai, jos

sprendimai neskundžiami ir galutiniai. Komisija vertina remiantis sąžiningumo ir konfidencialumo kriterijais.

Dalyvių grojimas vertinamas pagal atlikimo meistriškumą, muzikalumą, kūrinio interpretaciją, konkursinės programos sudėtingumą, instrumento valdymą, artistiškumą ir sceninę laikyseną. Dalyviai privalo griežtai laikytis konkurso nuostatų ir nustatyto kategorijų laiko (programos atlikimo trukmės) reglamento.

  X. Apdovanojimai*

Dalyviams suteikiami laureatų ir diplomantų vardai.

Tarptautinio konkurso solistų kategorijų laimėtojai gali būti apdovanoti piniginiais ar kitais prizais.

“Kategorija A”

I vieta – 100 € ir diplomas

II vieta – 70 € ir diplomas

III vieta – 50 € ir diplomas

“Kategorija B”

I vieta – 100 € ir diplomas

II vieta – 70 € ir diplomas

III vieta – 50 € ir diplomas

“Kategorija C”

I vieta – 150 € ir diplomas

II vieta – 100 € ir diplomas

III vieta – 70 € ir diplomas

“Kategorija D”

I vieta – 200 € ir diplomas

II vieta – 150 € ir diplomas

III vieta – 100 € ir diplomas

“Kategorija E” – Koncertuojantys atlikėjai

I vieta – 1000 € ir diplomas

II vieta – 700 € ir diplomas

III vieta – 500 € ir diplomas

*Keliems dalyviams užėmus vienodą prizinę vietą – piniginis prizas skiriamas aukščiausią balą turinčiam laimėtojui.

Kategorija „D“ ir „E“ – Komisijos ir organizacinio komiteto sprendimu, išskirtiniais atvejais, piniginis prizas gali būti dalinamas.

  XI. Privalomi kūriniai

„E” kat. (Koncertuojantys atlikėjai) – pasirinkti vieną iš sąrašo:

 • Luciano Berio – Sequenza XIII (Chanson)
 • Jonas Tamulionis – Metamorfozės (Intermusik, Germany)
 • Staffan Mossenmark. Skogsväsen (Wood Spirit) (Verlag STIM)
 • Jurgen Ganzer – Passacaglie (Musikveralag Ralf Jung)
 • Sofia Gubaidulina – De Profundis (Intermusik, Germany)
 • Arne Nordheim – Flashing (Wilhelm Hansen, Denmark)
 • Sofia Gubaidulina – Et exspecto (Intermusik, Germany)
 • Petri Makkonen – Disco-Toccata (Finnish Accordion Institute)
 • Magnus Lindberg – Jeux d´Anches (Wilhelm Hansen, Denmark)
 • György Ligeti – Musica ricercata (I,II,III,IV,V) (Schott Musik, Germany)
 • Petri Makkonen – The Flight Beyond The Time.(Finnish Acc. Institute)
 • Bent Lorentzen – Tears (Wilhelm Hansen, Denmark)
 • Georg Katzer – En avant – ou? (Schott Musik, Germany)
 • Ole Schmidt – Toccata No. 1, Op. 24 (Samfundet, Denmark)
 • Ole Schmidt. Toccata No. 2, Op. 28 (Samfundet, Denmark)
 • Maki Ishii. Tango Prism (G. Ricordi & Co.)