Renginys

Jubiliejinis XV Tarptautinis akordeonistų konkursas VILNIUS 2023 vyks Vilniuje kovo 23-25 dienomis. Respublikinis akordeonistų konkursas vyks kovo 11 d. Vilniuje kaip atrankinis turas į tarptautinį konkursą.

Šių metų renginys skiriamas dviem svarbiems įvykiams – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 90-mečiui bei Vilniaus miesto 700-ajam jubiliejui.

 I. Tikslas

Puoselėti ir ugdyti vaikų ir jaunimo akademinio muzikavimo akordeonu tradicijas ugdant jų poreikį kultūriniam bendravimui. Suteikti galimybę jauniesiems muzikams atskleisti savo gabumus, pasisemti tarptautinių konkursų patirties. Išskirti gabiausius atlikėjus ir paskatinti juos koncertinei veiklai. Skatinti akordeono pedagogų bendradarbiavimą Lietuvoje bei už jos ribų, skleisti jų dalykinę bei pedagoginę patirtį.

  II. Dalyviai

Tarptautiniame konkurse gali dalyvauti užsienio šalių akordeonistai ir XV Respublikinio konkurso laureatai bei diplomantai.

Dėl Rusijos vykdomo karo Ukrainoje dalyviai iš Rusijos ir kitų tiesiogiai agresiją palaikančių šalių renginyje dalyvauti negali.

 Konkurso dalyviai skirstomi į kategorijas:

“A” kategorija

Amžius:  iki 10 metų (gimę 2013-03-25 ir vėliau).

Programa: trys skirtingos nuotaikos pjesės.

Trukmė: iki 8 min.

“B” kategorija

Amžius: iki 13 metų (gimę 2010-03-25 ir vėliau).

Programa:  3 skirtingo stiliaus kūriniai.

Trukmė: iki 12 min.

“C” kategorija

Amžius: iki 16 metų (gimę 2007-03-25 ir vėliau).

Programa: originalus kūrinys ir laisvai pasirinkta įvairaus stiliaus muzika.

Trukmė: iki 20 min.

“D” kategorija

Amžius: iki 19 metų (gimę 2004-03-25 ir vėliau).

Programa: originalus kūrinys, polifoninis 3 (ar daugiau) balsų kūrinys, laisvai pasirinkta įvairaus stiliaus muzika.

Trukmė: iki 30 min.

“E” kategorija – Koncertuojantys atlikėjai (amžius neribojamas)

Programa:

1)  Atrankiniame ture – privalomas kūrinys iš sąrašo (tik tarptautiniame konkurse), polifoninis 3 (ar daugiau)balsų kūrinys ir laisvai pasirinkta muzika. Trukmė: iki 25 min.

2)  Finaliniame ture – originalus stambios apimties kūrinys, iki 1800 m. parašytas kūrinys ir laisvai pasirinkta muzika. Trukmė: iki 30 min.

“F1” kategorija

Akordeonų ansambliai ir mišrūs ansambliai, kuriuose yra bent vienas akordeonas.

Amžius: iki 11 metų (gimę 2012 ir vėliau, pagal visų ansamblio dalyvių amžiaus vidurkį)

Programa: laisvai pasirinkta įvairaus stiliaus muzika.

Trukmė: iki 10 min.

“F2” kategorija

Akordeonų ansambliai ir mišrūs ansambliai, kuriuose yra bent vienas akordeonas.

Amžius: iki 15 metų (gimę 2008 ir vėliau, pagal visų ansamblio dalyvių amžiaus vidurkį)

Programa: laisvai pasirinkta įvairaus stiliaus muzika.

Trukmė: iki 15 min.

“G” kategorija

Akordeonų ansambliai ir mišrūs ansambliai, kuriuose yra bent vienas akordeonas.

Amžius: iki 19 metų (gimę 2004 ir vėliau, pagal visų ansamblio dalyvių amžiaus vidurkį)

Programa: laisvai pasirinkta įvairaus stiliaus muzika.

Trukmė: iki 20 min.

“H” kategorija

Akordeonų ansambliai ir mišrūs ansambliai, kuriuose yra bent vienas akordeonas.

Amžius: neribojamas.

Programa: laisvai pasirinkta įvairaus stiliaus muzika.

Trukmė: iki 25 min.

“I” kategorija

Akordeonų orkestrai.

Programa: laisvai pasirinkta įvairaus stiliaus muzika.

Trukmė: iki 25 min.

“J” kategorija

Amžius: iki 17 metų (gimę 2006-03-25 ir vėliau).

Programa: laisvai pasirinkta pramoginė (lengvoji) muzika.

Trukmė: iki 15 min.

“K” kategorija – Koncertuojantys atlikėjai

Amžius:  neribojamas.

Programa: laisvai pasirinkta pramoginė (lengvoji) muzika.

Trukmė: iki 20 min.

Dalyviai gali varžytis aukštesnėje kategorijoje, jeigu jų kvalifikacija atitinka šį lygį. Konkurso organizatoriai gali paprašyti dalyvio amžių liudijančio dokumento.

III. Vieta ir laikas

Konkursas vyks Vilniuje LMTA didžiojoje salėje, J. Karoso salėje, LMTA Kongresų rūmų salėse, Vilniaus mokytojų namų, bei kitose salėse 2023 m. kovo 11 bei kovo 23-25 dienomis.

IV. Dalyvavimo sąlygos

Užsienio piliečiai tarptautiniame konkurse dalyvauja be atrankinio turo.

Respublikinis konkursas vyksta kaip atrankinis turas į tarptautinį konkursą.

Respublikinio konkurso laureatams ir diplomantams suteikiama teisė dalyvauti Tarptautiniame konkurse.

Dėl objektyvių priežasčių negalintys dalyvauti respublikiniame ture, suderinus su organizatoriais, gali dalyvauti tarptautiniame konkurse be atrankinio turo analogiškomis sąlygomis kaip užsienio dalyviai.

Dalyvio mokestis:

1.Visų kategorijų solistams – 25 € (respublikinio konkurso dalyvio mokestis)

+ 25 € atrinktiems į tarptautinį konkursą*

2. Visų ansamblių dalyviams – 10 € (respublikinio konkurso dalyvio mokestis)

+ 15 € atrinktiems į tarptautinį konkursą*;

3. Orkestrams – 90 € (tarptautinio konkurso mokestis)

*Orkestrų kategorija vyksta tik tarptautiniame konkurse.

*Užsienio šalių dalyviai iš karto sumoka bendrą sumą (visų kategorijų solistai – 50 €; visų ansamblių dalyviai – 25 €; orkestrai – 90 €)

Dalyvio mokestį pervesti:

Lietuvos akordeonistų asociacija,

Vilniaus g. 39, LT-01119, Vilnius.

Įmonės kodas 191972351,

Luminor Bankas, banko kodas 40100,

ats. Sąsk. LT26 4010 0495 0096 6196

Pavedime nurodyti „Respublikinio Konkurso dalyvio mokestis, kategorija….”

arba „Tarptautinio Konkurso dalyvio mokestis, kategorija….”

 

Konkurso dalyvių paraiškas (užpildytą elektroninę anketą) ir mokėjimą patvirtinantį dokumentą siųsti

el. paštu: dalyviai@laas.lt iki 2023 m. vasario 23 d.

Tarptautiniam (arba respublikiniam) akordeonistų konkursui Vilnius 2023
Užpildydami paraišką patvirtinate, kad visi duomenys teisingi. Už paraiškoje esančias klaidas organizatoriai neatsako.
Konkurso metu turėti amžių patvirtinantį dokumentą.

V. Organizatoriai

Konkursą organizuoja Lietuvos akordeonistų asociacija www.laas.lt

kartu su Lietuvos muzikos ir teatro akademija www.lmta.lt

 

Informacija teikiama:

mob. tel. +370 615 31296 (koordinatorė)

arba +370 685 37056 (meno vadovas)

El.paštu: konkursas@laas.lt arba info@laas.lt

 

Konkurso internetinėje svetainėje www.konkursas.laas.lt

Respublikinio konkurso informacija (tvarkaraščiai, sąrašai, rezultatai) skelbiama LT versijoje

Tarptautinio konkurso – ENG versijoje.

VI. Vertinimas

Konkurso dalyvių grojimą vertina Jury sudarytos iš kompetentingų užsienio ir šalies pedagogų.

Konkursas vertinamas 25 balų sistemoje, rezultatas gaunamas išvedant aritmetinį vidurkį išeliminuojant žemiausią ir aukščiausią vertinimo komisijos narių balą. Komisijos narių balai surenkami po kiekvieno dalyvio pasirodymo.  Komisijos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

Dalyvių grojimas vertinamas pagal atlikimo meistriškumą, muzikalumą, kūrinio interpretaciją, konkursinės programos sudėtingumą, instrumento valdymą, artistiškumą ir sceninę laikyseną. Dalyviai privalo griežtai laikytis laiko reglamento.

VII. Apdovanojimai

Geriausiems dalyviams gali būti suteikti laureatų ir diplomantų vardai.

Tarptautinio konkurso laimėtojai bus apdovanoti piniginiais ir kitais prizais:

 

“Kategorija A”

I vieta                  – 100 €, statulėlė ir diplomas

II vieta                 – statulėlė ir diplomas

III vieta                – statulėlė ir diplomas

 

“Kategorija B”

I vieta                  – 100 €, statulėlė ir diplomas

II vieta                 – statulėlė ir diplomas

III vieta                – statulėlė ir diplomas

 

“Kategorija C”

I vieta                  – 150 € ir diplomas

II vieta                 – 100 €  ir diplomas

III vieta                – 70 € ir diplomas

 

“Kategorija D”

I vieta                  – 200 € ir diplomas

II vieta                 – 150 € ir diplomas

III vieta                – 100 € ir diplomas

 

“Kategorija E” – Koncertuojantys atlikėjai

I vieta                  – 1000 € ir diplomas

II vieta                 – 700 € ir diplomas

III vieta                – 500 € ir diplomas

 

Keliems dalyviams užėmus vienodą prizinę vietą – piniginis prizas skiriamas aukščiausią balą turinčiam laimėtojui. Komisijos ir organizacinio komiteto sprendimu, išskirtiniais atvejais, piniginis prizas gali būti dalinamas.

Organizatoriai gali skirti papildomų piniginių ir kitų prizų tam tikrų kategorijų laimėtojams. Už geriausiai atliktą privalomą kūrinį ir išskirtinį pasirodymą atlikėjai gali būti apdovanoti pagyrimo raštais, specialiais prizais.

Prizinių vietų laimėtojai ir Jury parinkti akordeonistai privalo dalyvauti baigiamajame laureatų koncerte, kitu atveju laimėtojai gali netekti prizo.

VIII. Nakvynė ir maitinimas

Konkurso dalyviai ir jų pedagogai gyvenimo vieta ir maitinimu pasirūpina patys.

Rekomenduotini viešbučiai ir svečių namai bus paskelbti svetainėje: www.konkursas.laas.lt, skiltyje – apgyvendinimas.

IX. Privalomi kūriniai

„E“ kat. (Koncertuojantys atlikėjai)  Respublikinio turo dalyviai gali dalyvauti be privalomo kūrinio iš sąrašo.

„E” kat. (Koncertuojantys atlikėjai) Tarptautinio turo dalyviai pasirenka vieną iš sąrašo:

 

Luciano Berio. Sequenza XIII “Chanson” (Universal Edition, Austria)

Jurgen Ganzer. Passacaglie (Musikveralag Ralf Jung)

Zuriñe F. Gerenabarrena. Izpi (Tritó Edicions, Spain)

Sofia Gubaidulina. De Profundis (Intermusik, Germany)

Sofia Gubaidulina. Et exspecto (Intermusik, Germany)

Sampo Haapamäki. Power (Finland)

Maki Ishii. Tango Prism (G. Ricordi & Co.)

Mauricio Kagel. Episoden, Figuren (Edition Peters)

Georg Katzer – En avant – ou? (Schott Musik, Germany)

Paavo Korpijaakko Sonata n.2 “Dead on Time” (Jetelina, Germany)

György Ligeti – Musica ricercata (I,II,III,IV,V) (Schott Musik, Germany)

Bent Lorentzen – Tears (Wilhelm Hansen, Denmark)

Magnus Lindberg – Jeux d´Anches (Wilhelm Hansen, Denmark)

Bruno Mantovani. 8’20” Chrono (Éditions Henry Lemoine, France)

Petri Makkonen – The Flight Beyond The Time.(Finnish Acc. Institute)

Staffan Mossenmark. Skogsväsen (Wood Spirit) (Verlag STIM)

Arne Nordheim – Flashing (Wilhelm Hansen, Denmark)

Uroš Rojko. Balgkann (Edition Wunn, Germany)

Ole Schmidt – Toccata No. 1, Op. 24 (Samfundet, Denmark)

Ole Schmidt. Toccata No. 2, Op. 28 (Samfundet, Denmark)

Jonas Tamulionis – Metamorfozės (Intermusik, Germany)

Jesús Torres. Itzal (Tritó Edicions, Spain)

 

Naujausią informaciją rasite: www.konkursas.laas.lt