TVARKARAŠTIS (Respublikinis)

RESPUBLIKINIS AKORDEONISTŲ KONKURSAS VILNIUS 2017
NATIONAL ACCORDION COMPETITION VILNIUS 2017

 

RESPUBLIKINIO KONKURSO TVARKARAŠTIS

NATIONAL COMPETITION SCHEDULE
TVARKARAŠTIS – RESPUBLIKINIS