PAGRINDINIS

Mieli kolegos akordeonistai,

2016 metais visus Lietuvos akordeonistus ar su šiuo instrumentu susijusius mėgėjus sveikinome su gražia sukaktimi – Lietuvos akordeonistų asociacijai sukako 30 metų (1986-2016). Išties nemažas laiko tarpas, puikūs 30 metų Lietuvos akordeonistų istorijoje. Drąsiai galime teigti, kad LAA veikla ir sukurta terpė Lietuvoje akordeono menui – ypatinga. O dar svarbiau, kad iki šiol visa ši veikla vystosi, progresuoja ir duoda vaisių. Džiaugiamės, kad LAA eidama 31-osius metus, pradeda reikšmingu ir svarbiu renginiu – Tarptautiniu akordeonistų konkursu Vilnius 2017. Puoselėtos viltys, jog Tarptautinis akordeonistų konkursas Vilniuje įtvirtins savo tradicijas šalyje ir sudomins užsienio šalių atlikėjus, pedagogus ir kitus meno pasaulio atstovus, pildosi su kaupu – konkursas klesti ir auga, ieško ir kuria, veržiasi pirmyn ir nesiliauja stebinti, o tarp profesionalų Europoje renginys jau laikomas prestižiniu.

Malonu, kad mes, akordeonistai, esame aktyvūs, žingeidūs ir motyvuoti, todėl jau nestebina, o tik dar kartą džiugina darnus jaunimo įsiliejimas į pasaulio kultūras. Puiku, kad šis laikmetis augančiam menininkui suteikia plačias galimybes rinktis, bet čia pat tyko ir pagundos, kurios jautrią meno žmogaus sielą gali paveikti negatyviai, nuvesti jį „saldžiais“ keliais, kurie tik laikui bėgant tampa adekvačiai vertinami. Nuolat girdime kalbas, įvairias diskusijas apie masinės pop kultūros įtaką menui, jauno žmogaus ugdymui, bet ar susimąstome, kad jos neigiamai įtakai galime atsispirti tik turėdami pakankamai argumentų bei tikrų vertybių alternatyvą. Taip, laikai nelengvi, ypač toms kartoms, kurios dar gali įvertinti tuos esminius skirtumus. Jaunas žmogus pastaraisiais metais „susirgęs“ kaip dauguma priklausomybe nuo technologijų, kurios agresyviai skverbiasi į mūsų gyvenimus, sunkiai padeda ant vienų svarstyklių akademinės muzikos „gyvą“ koncertą ir pop muzikos klausymą per radiją ar vis dažniau telefoną. Taip pat sunkiai įsivaizduoja, kad dar prieš kelis dešimtmečius žmogus ėjo į koncertą ar spektaklį norėdamas patirti meno poveikį. Juk įjungus socialinį tinklą intuityviai suprogramuotos naršyklės pačios žino ir pasiūlo ko mums reikia. Kas galėjo pagalvoti, kad ateis laikai, kai žmogų vertina ne pagal jo intelektą, sugebėjimus, talentą ar žinias, o kad jo „cool“ statusą nulemia „like’ų“ skaičiai po asmenukėmis. Ir tame juk nėra ypatingo pavojaus, jei kultūringi žmonės, mes – mokytojai, menininkai, muzikai sugebėsime įtikinti auklėtinius, vaikus, studentus, kad menas kaip ir visais laikais reikalauja pasiaukojimo, rimto, nuodugnaus darbo, kantrybės ir savikritiško požiūrio.
Pastaruoju metu akordeonas – lyg nesvarumo būsenoje. Jis yra visaip eksploatuojamas, toli gražu ne visada teigiamai, kartais darkomas, šiepiamas, bet džiugina faktas, kad šalia yra ypatingai aukšto intelekto profesionalų, pedagogų bei atlikėjų, kurie kultivuoja aksominį garsą, nepriekaištingą instrumento valdymo techniką, ieško instrumento spalvinių tonų darnos. Tad būkime muzikais! Iš didžiosios M!

Nuo 1994 metų LAA bei LMTA iniciatyva konkursas, organizuojamas kas antrų metų pavasarį, į Vilnių sutraukia pačius gabiausius Lietuvos ir užsienio jaunuosius atlikėjus, suteikdamas jiems galimybę pademonstruoti savo meninius bei techninius sugebėjimus, pasisemti patirties iš kitų konkurso dalyvių ir pradėti savo kelią profesionalios karjeros link. Tiek pasirodantiems atlikėjams tiek ir jų mokytojams šis konkursas – tai muzikinė šventė, skirta padrąsinti jaunosios kartos akordeonistų kultūrinį aktyvumą ir pripažinti jų pasiekimus bei pagerbti prasmingą pedagogo indėlį, ugdant talentingą jaunimą. Sėkmingai užsibrėžtų tikslų siekiantis konkursas yra unikali terpė skleistis ir vystytis profesionaliam akordeono menui.
Sėkmė dalyvauti Tarptautiniame akordeonistų konkurse nusišypso perspektyviausiems Respublikinio Lietuvos akordeonistų konkurso, kuris yra vykdomas kaip atranka į tarptautinį konkursą, atlikėjams-laureatams bei diplomantams. Minėtina, jog Respublikiniame konkurse dalyvauja atlikėjai, prieš tai praėję atranką regionuose. Kaip jau yra įprasta, konkurso dalyviai pagal amžių ir pasirinktą atlikimo žanrą skirstomi į 12 kategorijų: solistai, įvairiausių sudėčių ansambliai bei orkestrai. Džiaugiamės, kad ir šiais metais atlikėjų geografija spalvinga, o tarptautinė Jury komisija ypatingai aukšto lygio. Laukiama dalyvių ir komisijos narių iš Suomijos, Danijos, Italijos, Kinijos, Slovakijos, Vokietijos, Portugalijos, Estijos, Lenkijos, Rusijos, Ukrainos, Austrijos, Serbijos, Latvijos, Juodkalnijos, Kroatijos, Baltarusijos, Čekijos, Bosnijos ir Hercegovinos bei, žinoma, Lietuvos.

Džiaugiamės, kad garsiausių pasaulio aukštųjų mokyklų profesoriai, aukščiausio lygio specialistai noriai dalyvauja mūsų renginyje, o jauniems atlikėjams sukuriamos puikios sąlygos pademonstruoti meistriškumą akordeono elitui.

Nuoširdžiai linkime dalyviams bei jų pedagogams kuo didžiausios sėkmės Tarptautiniame akordeonistų konkurse Vilnius 2017. Linkime dar didesnio ryžto ir naujų jėgų su užsidegimu skleisti profesionalųjį akordeono meną Lietuvoje, Europoje bei visame pasaulyje.

Organizacinio komiteto vardu

Konkurso meno vadovas
Lietuvos akordeonistų asociacijos prezidentas
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Akordeono katedros vedėjas

Doc. Raimondas Sviackevičius